Honoráře a výhry - Přehledné vedení agend honorářů a výher

Umožňuje přehledné vedení agend honorářů a výher. Zajišťuje výběry, třídění uložených dat, tisk uživatelských sestav, dále jejich export v potřebných formátech např. XLS, XML atd. Vytváří hlášení pro FÚ a přehledy dopisovatelů. Pořízená data zpracovává dle zákonem daných požadavků. Kontroluje daňovou povinnost dopisovatelů a výherců, počítá srážky daně, vytváří kontrolní sestavy, připravuje export dat pro zpracování bankou a Českou poštou.

 

Podle předem definovaných účetních předkontací vytváří podklad pro import do ekonomického systému. (Helios, Sun, SAP)

 

Charakteristika systému

 

Systém je navržen v architektuře klient/server pro prostředí MS Windows 9x/NT/Me/XP/Vista/7. Při vývoji se vycházelo z analýzy osvědčeného, již dříve vyvinutého software pro operační systém MS-DOS. Výsledkem je nový modulárně řešený systém, který vyhovuje aktuálním požadavkům uživatelů a novým trendům v oblasti zpracování dat a IT obecně.

 

Popis systému

 

Evidence – umožňuje přehledné vedení agend honorářů a výher. Zajišťuje výběry, třídění uložených dat, tisk uživatelských sestav, dále jejich export v potřebných formátech např. XLS, TXT atd. Vytváří hlášení pro FÚ a přehledy dopisovatelů.

 

Zpracování – pořízená data zpracovává dle zákonem daných požadavků. Kontroluje daňovou povinnost dopisovatelů a výherců, počítá srážky daně, vytváří kontrolní sestavy, připravuje export dat pro zpracování bankou a Českou poštou.

 

Účetnictví – dle předem definovaných účetních předkontací vytváří podklad pro import do ekonomického systému. (Helios, Sun, SAP).

 

Tiskové sestavy – pomocí parametrů definovaných uživatelem vytváří podklady ve formě a rozsahu daných uživatelem. Umožňuje jejich následný export v libovolném formátu.

Aktualizováno  18. ledna 2014

© po o 20 design